Support us on Behance by clicking “Appreciate” button
View Project
System identyfikacji wizualnej dla Kórnika w założeniu miał mieć biznesowych charakter, a bezpośrednim powodem jego powstania była prezentacja oferty inewstycyjnej na targach Expo Real w Monachium.

Kórnik

Dla Miasta i Gminy Kórnik przygotowaliśmy system identyfikacji wizualnej zbudowany wokół literniczego znaku graficznego.

klient:
Miasto i Gmina Kórnik
data:
06/2003
kategoria:
identyfikacja wizualna

ZOBACZ TEŻ

Na nasze doświadczenie składają się bardzo różne projekty, które powstały na przestrzeni wielu lat.